Giới thiệu 100 Chủ tiệm đầu tiên

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chủ tiệm hiện tại của Thuê Đồ (“người giới thiệu”) sẽ giới thiệu các Chủ tiệm tiềm năng, muốn mở cửa hàng trên app Thuê Đồ (“người được giới thiệu”)
 • Giới thiệu được tính là thành công khi Người được giới thiệu đã mở cửa hàng thành công trên app và có ít nhất 10 đơn hàng mỗi tháng trong 03 tháng đầu tiên.
 • Không giới hạn ngành hàng cho thuê.
 • Chương trình áp dụng cho các Chủ tiệm chuyên nghiệp của app Thuê Đồ

Chủ tiệm chuyên nghiệp

Quyền lợi của Người được giới thiệu

Quyền lợi áp dụng sau khi Người được giới thiệu đã mở cửa hàng trên ứng dụng Thuê Đồ.

 • Thuê Đồ sẽ miễn phí phụ thu 03 tháng kể từ ngày cửa hàng kích hoạt trên app Thuê Đồ
 • Thuê Đồ sẽ hỗ trợ gửi 1 noti/tuần cho người dùng trên app trong tháng đầu tiên (tổng cộng 4 noti)
 • Thuê Đồ sẽ hỗ trợ Chủ tiệm 50% chi phí chạy chương trình khuyến mãi trong tháng thứ ba (tối đa 10K/mã khuyến mãi)

Quyền lợi của Người giới thiệu

Quyền lợi được áp dụng sau khi Người được giới thiệu đã mở cửa hàng thành công trên app và có ít nhất 10 đơn hàng mỗi tháng trong 03 tháng đầu tiên.

 • Người giới thiệu sẽ được thưởng 500,000 VND cho mỗi lần giới thiệu thành công
 • Thuê Đồ sẽ hỗ trợ gửi 1 noti/tuần cho người dùng trên app (tối đa 4 noti), lịch tùy chọn theo Chủ tiệm

Thời gian áp dụng

Chương trình áp dụng từ ngày 10/10/2022, đến khi số lượng Chủ tiệm chuyên nghiệp đạt số lượng 100.

2. QUY TRÌNH ĐỐI SOÁT VÀ THANH TOÁN

 • Bước 1: Khi “người được giới thiệu” mở cửa hàng trên app và hoàn tất training, Thuê Đồ sẽ gửi email xác nhận cho người giới thiệu và người được giới thiệu nội dung và điều kiện của chương trình
 • Bước 2: Khi người được giới thiệu tham gia 01 tháng, Thuê Đồ sẽ thông báo cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu kết quả của chương trình và bắt đầu áp dụng quyền lợi cho cả hai bên.

Trong trường hợp Thuê Đồ phát hiện hành vi gian lận, Thuê Đồ có quyền không trao thưởng cho hai bên, người giới thiệu và người được giới thiệu.

Leave a Reply