1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình có cách áp dụng khác nhau đối với Chủ tiệm Chuyên nghiệp và Chủ tiệm Cá nhân.

 • Đối với Chủ tiệm Cá nhân
  • Phí phụ thu áp dụng cho tất cả các đơn hàng của Chủ tiệm trên ứng dụng Thuê Đồ.
 • Đối với Chủ tiệm Chuyên nghiệp
  • Đối với khách hàng do Thuê Đồ giới thiệu, phí thụ thu sẽ được áp dụng từ đơn hàng đầu tiên
  • Đối với khách A do Chủ tiệm giới thiệu:
   • Thuê Đồ sẽ không thu phí phụ thu trong vòng 05 đơn hàng đầu tiên của khách A.
   • Từ đơn hàng thứ 6 của khách A trở đi đối với Chủ tiệm, Thuê Đồ sẽ áp dụng 9% phụ thu trên mỗi đơn hàng.
 • Phí phụ thu sẽ được tính dựa trên phí thuê cuối cùng mà Chủ tiệm nhận được.
  • Ví dụ 1: Khuyến mãi được tài trợ bởi Thuê Đồ
   • Đơn hàng thuê trị giá 100K, áp dụng khuyến mãi 25K từ Thuê Đồ
   • Chủ tiệm sẽ nhận được 75K từ khách, 25K từ Thuê Đồ
   • Phí phụ thu sẽ là (75K + 25K) x 9% = 9K
  • Ví dụ 2: Khuyến mãi được tài trợ bởi Chủ tiệm
   • Đơn hàng thuê trị giá 100K, áp dụng khuyến mãi 30K từ Chủ tiệm
   • Chủ tiệm sẽ nhận được 70K từ khách
   • Phí phụ thu sẽ là (100K – 30K) x 9% = 6,3K
 • Thời gian áp dụng:
  • Chương trình áp dụng từ ngày 16/05/2022 cho Chủ tiệm mở cửa hàng trên Thuê Đồ từ 16/05/2022
  • Đối với các Chủ tiệm đã có cửa hàng trên Thuê Đồ trước 16/05/2022, chương trình sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2023

2. QUY TRÌNH ĐỐI SOÁT VÀ TÍNH PHÍ

 • Bước 1: Thuê Đồ sẽ gửi thống kê vào mỗi thứ Hai hàng tuần cùng với quy trình tất toán chương trình khuyến mãi cần trả cho Chủ tiệm (LINK)
 • Bước 2: Thuê Đồ sẽ tiến hành tất toán chương trình khuyến mãi sau khi đã trừ phí phụ thu
Trong trường hợp Chủ tiệm cần thanh toán ngược lại cho Thuê Đồ, việc thanh toán này sẽ được diễn ra theo kỳ hàng tháng.
Trường hợp Chủ tiệm nhận thấy tracking ghi nhận chưa đúng, Chủ tiệm có quyền phản hồi và cung cấp bằng chứng chứng minh để Thuê Đồ tiến hành điều chỉnh.
Bằng chứng hợp lệ bao gồm:
 • Tin nhắn Chủ tiệm giới thiệu cho khách có ghi nhận mốc thời gian
 • Hình ảnh camera khách đến cửa hàng có ghi nhận mốc thời gian
Leave a Reply