Hướng dẫn xử lý đơn hàng dành cho Chủ Tiệm cá nhân

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và trở thành Chủ tiệm cá nhân tại Thuê Đồ.

Vui lòng chọn chế độ toàn màn hình để đảm bảo trải nghiệm của bạn khi xem video.

Trong trường hợp bạn không xem được video, vui lòng liên hệ với Thuê Đồ tại: