Thuê balo

Bạn đang tâm đắc chiếc balo hàng hiệu nhưng còn phân vân chưa biết có nên đầu tư hay không? Gợi ý là bạn có thể thử thuê tại Thuê Đồ với phí thuê chỉ từ 10,000đ/ngày trước khi quyết định mua.