khuyen mai 3000 don hang

 1. Thời gian và nội dung khuyến mãi

 • Khách hàng đặt đơn thuê có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 10/10/2022 đến ngày 11/11/2022, Khách thuê sẽ được khuyến mãi giảm 50% giá trị đơn thuê, tối đa 30,000 VND.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với các khách hàng đã hoàn tất ít nhất 01 đơn hàng. Đơn hàng áp dụng khuyến mãi phải cách đơn hàng hoàn tất trước đó ít nhất 24h.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng một lần cho một khách thuê, không giới hạn ngành hàng.
 • Khuyến mãi không giới hạn phương thức thanh toán
 • Khuyến mãi sẽ kết thúc khi hết thời gian áp dụng
 • Đơn hàng có áp dụng chương trình khuyến mãi CAMON không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Thời gian đặt hàng: tới hết ngày 11/11/2022
 • Thời gian thuê: ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 10/10/2022 đến ngày 11/11/2022
 • Trường hợp Chủ tiệm đồng ý cho khách thuê hủy đơn hàng và hoàn tiền, số tiền hoàn tối đa sẽ là số tiền thuê/đặt cọc sau khi đã trừ phí giảm giá, không phải là phí thuê/đặt cọc ban đầu.
 

2. Cách thức áp dụng chương trình khuyến mãi

 • Bước 1: Khách thuê đặt đơn hàng có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 10/10/2022 – 11/11/2022, nhập mã CAMON để được giảm giá 50% giá trị đơn hàng, tối đa 30,000 VND.
 • Bước 2: Khi đơn hàng được xác nhận bởi Chủ tiệm, Khách thuê gặp Chủ tiệm để thanh toán phí đặt cọc, phí thuê (đã trừ đi phí khuyến mãi) và nhận sản phẩm.
 • Bước 3: Khách thuê bắt đầu kỳ thuê.
 • Bước 4: Khách thuê trả sản phẩm, nhận phí cọc.
 • Bước 5: Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hoàn tất” khi nhận được xác nhận “đã nhận lại hàng” từ Chủ tiệm.
 

3. Quy định chung

 • Mã giảm giá được áp dụng 01 lần cho một khách thuê khi đơn hàng hoàn tất. Trường hợp khách đặt đơn có áp dụng mã giảm giá nhưng sau đó đơn bị hủy, thì mã giảm giá vẫn được áp dụng cho đơn hàng tiếp theo.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian khuyến mại.
 • Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, quyết định cuối cùng thuộc về Thue.Do.
 • Thue.Do có thể thay đổi chính sách sử dụng khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 • Thue.Do có quyển từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v..