THUÊ ĐỒ THỎA THÍCH, TẬN HƯỞNG NGÀY HÈ

1. Thời gian và nội dung khuyến mãi

 • Khách hàng đặt đơn thuê có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/07/2022, Khách thuê sẽ được khuyến mãi giảm 15% giá trị đơn thuê, tối đa 30,000 VND.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng một lần cho một khách thuê, không giới hạn ngành hàng.
 • Khuyến mãi không giới hạn phương thức thanh toán
 • Khuyến mãi sẽ kết thúc khi hết thời gian áp dụng
 • Đơn hàng có áp dụng chương trình khuyến mãi SUMMER không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Thời gian đặt hàng: không giới hạn
 • Thời gian thuê: ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/07/2022
 • Trường hợp Chủ tiệm đồng ý cho khách hủy đơn hàng và hoàn tiền, số tiền hoàn tối đa sẽ là số tiền thuê/đặt cọc sau khi đã trừ phí giảm giá, không phải là phí thuê/đặt cọc ban đầu.
 

2. Cách thức áp dụng chương trình khuyến mãi

 • Bước 1: Khách thuê đặt đơn hàng có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/07/2022, nhập mã SUMMER để được giảm giá 15% giá trị đơn hàng, tối đa 30,000 VND.
 • Bước 2: Khi đơn hàng được xác nhận bởi Chủ tiệm, Khách thuê gặp Chủ tiệm để thanh toán phí đặt cọc, phí thuê (đã trừ đi phí khuyến mãi) và nhận sản phẩm.
 • Bước 3: Khách thuê bắt đầu kỳ thuê.
 • Bước 4: Khách thuê trả sản phẩm, nhận phí cọc.
 • Bước 5: Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hoàn tất” khi nhận được xác nhận “đã nhận lại hàng” từ Chủ tiệm.
 • Bước 6: Thuê Đồ liên hệ với Chủ tiệm để tất toán chương trình khuyến mãi vào mỗi thứ hai hàng tuần.

3. Quy định chung

 • Mã giảm giá được áp dụng 01 lần cho một khách thuê khi đơn hàng hoàn tất. Trường hợp khách đặt đơn có áp dụng mã giảm giá nhưng sau đó đơn bị hủy, thì mã giảm giá vẫn được áp dụng cho đơn hàng tiếp theo.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian khuyến mại.
 • Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, quyết định cuối cùng thuộc về Thue.Do.
 • Thue.Do có thể thay đổi chính sách sử dụng khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 • Thue.Do có quyển từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v..