8thang3

1. Thời gian và nội dung khuyến mãi

 • Nếu khách đặt đơn hàng có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 05/03/2022 đến ngày 10/03/2022, Khách thuê sẽ được khuyến mãi tối đa 100,000 VND khi đặt đơn hàng có giá trị từ 200,000 VND.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng một lần cho một khách thuê, không giới hạn ngành hàng.
 • Khuyến mãi không giới hạn phương thức thanh toán
 • Khuyến mãi sẽ kết thúc khi hết thời gian áp dụng
 • Đơn hàng có áp dụng chương trình khuyến mãi 8/3 không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Thời gian đặt hàng: không giới hạn
 • Thời gian thuê: ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 05/03/2022 đến ngày 10/03/2022
 • Trường hợp Chủ tiệm đồng ý cho khách thuê hủy đơn hàng và hoàn tiền, số tiền hoàn tối đa sẽ là số tiền thuê/đặt cọc sau khi đã trừ phí giảm giá, không phải là phí thuê/đặt cọc ban đầu.

2. Cách tham gia chương trình

 • Khách thuê đặt đơn hàng có ngày bắt đầu kỳ thuê từ ngày 05/03/2022 – 10/03/2022, với giá trị đơn hàng tối thiểu từ 200,000 VND.
 • Khi đơn hàng được xác nhận bởi Chủ tiệm, Khách thuê gặp Chủ tiệm để thanh toán phí đặt cọc, phí thuê (đã trừ đi phí khuyến mãi) và nhận sản phẩm.
 • Khách thuê bắt đầu kỳ thuê.
 • Khách thuê trả sản phẩm, nhận phí cọc.
 • Đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hoàn tất” khi nhận được xác nhận “đã nhận lại hàng” từ Chủ tiệm.
 • Thuê Đồ sẽ gửi lại phí giảm giá cho Chủ tiệm vào mỗi tuần.

3. Quy định chung

 • Chương trình chỉ áp dụng đối với đơn hàng có tình trạng Hoàn tất.
 • Chương trình sẽ kết thúc khi hết thời gian khuyến mại.
 • Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, quyết định cuối cùng thuộc về Thue.Do.
 • Thue.Do có thể thay đổi chính sách sử dụng khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 • Thue.Do có quyển từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v..